Văn phòng phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
call Hotline: 0909 542 033
Zalo Viber
call Kinh doanh: 0909 542 033
Zalo Viber

EmailEmail: diemdungvpp@gmail.com

MÁY TÍNH - PIN
MÁY TÍNH CASIO GX-120B
Giá : 350,000 VNĐ
MÁY TÍNH CASIO JF-120BM
Giá : 300,000 VNĐ
MÁY TÍNH CASIO JS 40TS (14 DIGITS)
Giá : 120,000 VNĐ
MÁY TÍNH CASIO JW 120MS
Giá : 365,000 VNĐ
MÁY TÍNH CASIO MJ120D PLUS
Giá : 220,000 VNĐ
MÁY TÍNH CASIO MS-120BM
Giá : 295,000 VNĐ
MÁY TÍNH 12 SỐ DELI 1616
Giá : 210,000 VNĐ
MÁY TÍNH 14 SỐ DELI 1672C
Giá : 22,000 VNĐ
CASIO DS-480
Giá : 120,000 VNĐ
MÁY TÍNH CASIO DS 3018
Giá : 125,000 VNĐ
MÁY TÍNH CASIO DS 3018
Giá : 125,000 VNĐ
MÁY TÍNH CASIO DS 3300K
Giá : 130,000 VNĐ
MÁY TÍNH CASIO FX 500MS (CH)
Giá : 230,000 VNĐ
MÁY TÍNH CASIO HL 820LV (BỎ TÚI)
Giá : 85,000 VNĐ
MÁY TÍNH CASIO JS 20LA
Giá : 85,000 VNĐ
PIN 2A, 3A ENERGIZER
Giá : 24,000 VNĐ
PIN 2A MAXELL
Giá : 3,000 VNĐ
PIN AA PANASONIC
Giá : 4,000 VNĐ
PIN 3A MAXELL
Giá : 2,500 VNĐ
PIN AAA PANASONIC
Giá : 3,000 VNĐ
PIN SẠC 2A CAMELION 2700MAH
Giá : 90,000 VNĐ
PIN SẠC 2A, 3A ENERGIZER
Giá : 150,000 VNĐ