Văn phòng phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
call Hotline: 0909 542 033
Zalo Viber
call Kinh doanh: 0909 542 033
Zalo Viber

EmailEmail: diemdungvpp@gmail.com

Máy bấm kim
SÚNG BẤM KIM KW-TRIO 8513CP
Giá : 300,000 VNĐ
BẤM KIM MAX HD-50F
Giá : 220,000 VNĐ
BẤM KIM ĐẠI MAX HD-12N/13
Giá : 1,550,000 VNĐ
BẤM KIM ĐẠI MAX HD-12N/24
Giá : 2,250,000 VNĐ
BẤM KIM ĐẠI MAX HD-12L-17
Giá : 2,860,000 VNĐ
BẤM KIM ĐẠI STACOM C104
Giá : 350,000 VNĐ
BẤM KIM ĐẠI STACOM C103
Giá : 206,000 VNĐ
BẤM KIM MAX HD-50R
Giá : 150,000 VNĐ
BẤM KIM MAX HD10FL
Giá : 125,000 VNĐ
BẤM KIM MAX HD-10D
Giá : 78,000 VNĐ
BẤM KIM KHÔNG DÙNG KIM PLUS
Giá : 105,000 VNĐ
BẤM KIM ĐẠI HAND S935-1
Giá : 306,500 VNĐ
BẤM KIM HAND S935
Giá : 187,000 VNĐ
BẤM KIM SỐ 3 EAGLE XOAY 9628
Giá : 45,000 VNĐ
BẤM KIM 100TỜ KW-TRIO SA
Giá : 273,000 VNĐ
BẤM KIM 240TỜ KW-TRIO 50LA
Giá : 395,000 VNĐ
BẤM KIM 10 TTH HI-BEAR 9912
Giá : 19,500 VNĐ
BẤM KIM 10 SQ9810
Giá : 18,000 VNĐ
BẤM KIM 10 ST09
Giá : 18,800 VNĐ
BẤM KIM 10 PLUS
Giá : 26,700 VNĐ
BẤM KIM 10 MAX HD10FS
Giá : 115,000 VNĐ
BẤM KIM 10 KW-TRIO
Giá : 16,000 VNĐ
BẤM KIM 10 MUNIX
Giá : 19,000 VNĐ
BẤM KIM 10 SDI
Giá : 30,000 VNĐ
BẤM KIM 10 HAND S903
Giá : 18,000 VNĐ
BẤM KIM 10 DELI 0238
Giá : 20,000 VNĐ
BẤM KIM 10 DELI 0229
Giá : 24,000 VNĐ
BẤM KIM SỐ 3 SDI 1137
Giá : 60,000 VNĐ
BẤM KIM 3 DELI 0316
Giá : 49,000 VNĐ
BẤM 2 LỖ (300TỜ) KW-TRIO 9550
Giá : 2,245,000 VNĐ