Văn phòng phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
call Hotline: 0909 542 033
Zalo Viber
call Kinh doanh: 0909 542 033
Zalo Viber

EmailEmail: diemdungvpp@gmail.com

Máy bấm đục 1 2 3 4 lỗ
KIỀM BẤM 1 LỖ KW-TRIO 097A
Giá : 25,000 VNĐ
KÌM BẤM LỖ KANEX 685278
Giá : 40,000 VNĐ
BẤM LỖ KW-TRIO 9670
Giá : 283,000 VNĐ
BẤM 2 LỖ STACOM C206A
Giá : 75,700 VNĐ
BẤM LỖ 20 TỜ STACOM C203
Giá : 51,000 VNĐ
BẤM 2 LỖ BẤM 2 LỖ SQ8820
Giá : 45,000 VNĐ
BẤM 2 LỖ SQ7621G
Giá : 34,000 VNĐ
BẤM LỖ 150TỜ KW-TRIO 952
Giá : 900,000 VNĐ
BẤM LỖ KW-TRIO 912
Giá : 53,000 VNĐ
BẤM LỖ DELI 0143
Giá : 175,000 VNĐ
BẤM 2 LỖ DELI 0104
Giá : 88,000 VNĐ
BẤM 2 LỖ DELI 0102
Giá : 52,000 VNĐ
BẤM 2 LỖ SMILE TTH 3799
Giá : 34,000 VNĐ
BẤM LỖ KW-TRIO 978
Giá : 96,000 VNĐ
BẤM 2 LỖ (300TỜ) KW-TRIO 9550
Giá : 2,245,000 VNĐ