Văn phòng phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
call Hotline: 0909 542 033
Zalo Viber
call Kinh doanh: 0909 542 033
Zalo Viber

EmailEmail: diemdungvpp@gmail.com

Kim bấm - Kim kẹp
KIM BẤM 10 DELI
Giá : 2,500 VNĐ
 KIM CONG SUREMARK SQ2088
Giá : 25,000 VNĐ
KIM BẤM KW 23/23
Giá : 28,000 VNĐ
KIM BẤM KW 23/13
Giá : 16,300 VNĐ
KIM BẤM KW 23/10
Giá : 15,000 VNĐ
KIM BẤM KW 23/8
Giá : 13,000 VNĐ
KIM BẤM KW 23/20
Giá : 24,000 VNĐ
KIM BẤM KW 23/15
Giá : 20,000 VNĐ
KIM BẤM GỖ 13/6 VIỆT ĐỨC
Giá : 22,000 VNĐ
KIM BẤM SỐ 3 VIỆT ĐỨC
Giá : 6,000 VNĐ
KIM BẤM 10 SDI
Giá : 2,700 VNĐ
KIM BẤM 3 (24/6) STACOM
Giá : 4,000 VNĐ
KIM BẤM 10 TTH
Giá : 2,500 VNĐ
KIM BẤM 10 FO
Giá : 2,500 VNĐ
KIM BẤM SỐ 3 PLUS
Giá : 11,000 VNĐ