Văn phòng phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
call Hotline: 0909 542 033
Zalo Viber
call Kinh doanh: 0909 542 033
Zalo Viber

EmailEmail: diemdungvpp@gmail.com

DẤU - MỰC - TAMPON
TAMPON SHINY
Giá : 40,000 VNĐ
Tampon Horse nhỏ
Giá : 25,000 VNĐ
Tampon Horse lớn
Giá : 30,000 VNĐ
MỰC TAMPON HORSE
Giá : 9,500 VNĐ
MỰC LÔNG BẢNG THIÊN LONG
Giá : 10,000 VNĐ
MỰC DẤU SHINY
Giá : 37,500 VNĐ
MỰC DẤU SAO ĐỎ
Giá : 68,500 VNĐ
MỰC LÔNG DẦU TL
Giá : 7,000 VNĐ
MỰC LÔNG DẦU TL
Giá : 7,000 VNĐ
MỰC DẤU TRODAT
Giá : 40,000 VNĐ
DẤU RECEIVED NGÀY THÁNG NĂM S402
Giá : 190,000 VNĐ
DẤU NGÀY THÁNG NĂM S400
Giá : 150,000 VNĐ
DẤU NGÀY THÁNG NĂM S300
Giá : 120,000 VNĐ
Tampon Shiny lớn S855
Giá : 80,000 VNĐ
Tampon Shiny S854
Giá : 40,000 VNĐ
Tampon Shiny S853
Giá : 35,000 VNĐ
Tampon Shiny S852
Giá : 29,000 VNĐ
DẤU CHỮ KÝ+TÊN
Giá : 120,000 VNĐ
DẤU TÊN CÁN NHỰA 1 HÀNG
Giá : 20,000 VNĐ
DẤU TÊN CÁN NHỰA 2 HÀNG
Giá : 30,000 VNĐ
BẢN VẼ HOÀN CÔNG DẤU CÁN NHỰA
Giá : 180,000 VNĐ
TAMPON TRODAT 9053
Giá : 85,000 VNĐ
DẤU TRÒN ĐƯỜNG KÍNH 24MM (R524D)
Giá : 365,000 VNĐ
DẤU RECEIVE/PAID...+ NGÀY THÁNG NĂM (4817)
Liên hệ : 0909 542 033
DẤU NSX/HSD + NGÀY THÁNG NĂM (4813)
Liên hệ : 0909 542 033
DẤU NGÀY THÁNG NĂM 3MM (4810)
Liên hệ : 0909 542 033
DẤU 6 DÃY SỐ 4MM
Liên hệ : 0909 542 033