Văn phòng phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
call Hotline: 0909 542 033
Zalo Viber
call Kinh doanh: 0909 542 033
Zalo Viber

EmailEmail: diemdungvpp@gmail.com

BÚT CHÌ - RUỘT CHÌ
BÚT CHÌ 12 MÀU 7012
Giá : 30,000 VNĐ
BÚT CHÌ BẤM PENAC M002
Giá : 18,000 VNĐ
CHÌ BẤM PENTEL A255
Giá : 14,500 VNĐ
CHÌ BẤM SQ3388
Giá : 10,000 VNĐ
CHÌ BẤM GSTAR MP05
Giá : 9,000 VNĐ
CHÌ BẤM GSTAR MP05
Giá : 6,000 VNĐ
 CHÌ BẤM M200
Giá : 7,000 VNĐ
CHÌ GỖ 2B THIÊN LONG
Giá : 3,500 VNĐ
CHÌ GỖ 2B DELI S907
Giá : 2,500 VNĐ
BÚT CHÌ GỖ 2B TIỆP KHẮC
Giá : 9,000 VNĐ
BÚT CHÌ GỖ 2B STEADLER VÀNG 134
Giá : 4,000 VNĐ
BÚT CHÌ GỖ 2B GSTAR
Giá : 2,000 VNĐ
BÚT CHÌ GỖ STABILO
Giá : 4,500 VNĐ
BÚT CHÌ KỸ THUẬT STACOM 2B
Giá : 3,500 VNĐ
CHÌ GỖ COLLEEN 3030
Giá : 5,000 VNĐ
CHÌ GỖ 2B PLUS
Giá : 5,500 VNĐ
CHÌ BẤM MONAMI
Giá : 19,000 VNĐ