Văn phòng phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
call Hotline: 0909 542 033
Zalo Viber
call Kinh doanh: 0909 542 033
Zalo Viber

EmailEmail: diemdungvpp@gmail.com

BĂNG KEO - DỤNG CỤ CẮT KEO
BĂNG KEO SI 4,8CM 12YARD
Giá : 11,000 VNĐ
BĂNG KEO SI 4,8CM 9YARD
Giá : 9,000 VNĐ
BĂNG KEO SI 3,6CM 9YARD
Giá : 7,000 VNĐ
BĂNG KEO XỐP 4,8CM
Giá : 20,000 VNĐ
BĂNG KEO XỐP 2,4CM
Giá : 10,000 VNĐ
BĂNG KEO GIẤY 4,8CM
Giá : 11,000 VNĐ
BĂNG KEO GIẤY 1,2CM
Giá : 3,000 VNĐ
BĂNG KEO 2MẶT 4,8CM
Giá : 7,000 VNĐ
BĂNG KEO 2MẶT 2,4CM
Giá : 4,000 VNĐ
BĂNG KEO 2MẶT 0,5CM
Giá : 1,200 VNĐ
BĂNG KEO ĐỤC 7CM 100YARD
Giá : 17,500 VNĐ
BĂNG KEO TRONG 7CM 100YARD
Giá : 17,500 VNĐ
BĂNG KEO TRONG ĐỤC 6CM 100YARD
Giá : 15,000 VNĐ
BĂNG KEO VP 1,8CM
Giá : 2,000 VNĐ
BĂNG KEO VP 1,2CM 25YARD
Giá : 1,800 VNĐ