Thanh toán khi nhận hàng

Quý khách hàng có thể yên tâm khi thanh toán tiền mặt tại địa chỉ Quý khách đã chỉ định cho Nhân viên giao nhận của VPP D&D khi nhận đầy đủ hàng hóa, hóa đơn và các chứng từ có liên quan.